Komora medijatora Srbije

Pametni ljudi se lako dogovore!

Učlanite se u Komoru

Učlanite se u Komoru medijatora i ostvarite brojne pogodnosti.

Podrška medijatorima

Besplatna podrška medijatoru za svoju prvu i naredne medijacije.

Edukacija medijatora

Komora pruža dodatnu besplatnu edukaciju za svoje članove.

Registar medijatora

Pretražite bazu naših članova i nađite medijatora za Vaš spor.

Zašto da se učlanim u komoru?

Zato što učlanjenjem u komoru ostvarujete brojne pogodnosti i zato što zajedno možemo više!

Članstvo

Komora predstavlja udruženje ljudi i/ili kompanija okupljenih oko zajedničkog cilja. Naš cilj je da imamo najbolje medijatore u Srbiji mereno njihovim znanjima, kompetencijama, obrazovanjem ili specijalizacijama u određenoj oblasti. Svako od nas može uraditi dosta, ali udruženi možemo uraditi mnogo. Upravo zato članstva smo podelili u više kategorija tako da svako ko zadovoljava određene uslove i bude izabran/odobren od strane Komore medijatora Srbije može biti naš član.

 

Besplatno članstvo predviđeno je za pripravne članove koji ulaze u svet medijatora i još nisu sigurni za koji vid članstva žele da se opredele. Iako ne plaćaju članarinu oni imaju pravo na pomoć od strane naših medijatora u slučaju da imaju neki spor i žele da ga reše medijacijom. Mogu prisustvovati našim druženjima i dobiti bazične konsultacije oko medijacije koju žele da sprovedu.


Besplatno članstvo predviđeno je i za počasne članove, koji svojom reputacijom dovode do posredne promocije medijacije i zajedno sa nama rade na daljoj prezentaciji medijacije zainteresovanim stranama. Pored ostalih beneficija, počasni članovi dobijaju i besplatnu pravnu pomoć za prvu medijaciju, kao i besplatno angažovanje nekog od naših medijatora za svoj eventualni spor.

Redovno članstvo je najčešći izbor za većinu medijatora jer se tu dobija najviše beneficija za uloženi novac u članarinu. Pored svih pogodnosti koje imaju pridruženi članovi, redovni član dobija i besplatno korišćenje naših kancelarija za svoju prvu medijaciju, besplatne konsultacije sa našim pravnim timom oko svoje prve medijacije, besplatnu osnovnu ili specijalizovanu obuku, besplatnu naprednu obuku za medijatora, besplatnu praksu za medijatora, kao i besplatno angažovanje naših medijatora za svoj eventualni spor.

Korporativni članovi bazično su privredna društva, kompanije koje pored benefita redovnih članova, dobijaju dve osnovne ili specijalizovane obuke, dve napredne obuke za medijatora i angažovanje naših medijatora za svoj spor.

VIP članovi imaju sve privilegije članstva i čak tri besplatne osnovne ili specijalizovane obuke i dva besplatna angažovanja naših medijatora za svoj eventualni spor, bez obzira na vrednost spora.

 

Ukoliko vam treba pomoć oko odabira članarine, kontaktirajte nas za svaku sugestiju ili dodatnu informaciju.

Pozdravna reč predsednika Komore medijatora Srbije

Dragi posetioci, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo, što sa Vama mogu da podelim radost svih nas koji smo deo Komore Medijatora Srbije.

Negde oko 1500 ljudi ima dozvolu za posredovanje u mirnom rešavanju sporova, a očekuje se da ukupan broj medijatora dostigne oko 5000 kada se može očekivati zatvaranje registra posrednika-medijatora. Medijacija u Srbiji svakodnevno dolazi do šire publike, širi se svest o njenoj neophodnosti i sve više ljudi završava obuku za posrednika. Obuka koju medijatori završe daje im legitimitet da mogu da apliciraju za licencu, dozvolu za posredovanje. U 5 dana obuke, oni dobijaju osnovno znanje o medijaciji, ali ono često nije dovoljno da bi bili „potpuni“ medijatori. Ono što mi radimo kao Komora dolazi posle završene obuke, gde testiramo znanje medijatora, radimo sa njima na njihovom usavršavanju, dodatnoj edukaciji, ali i stalnom druženju u cilju provere znanja i napredovanja kao medijatora svakog pojedinačnog člana. Redovna simulacija medijacije koju kao vežbe sprovodimo svakog meseca, omogućava članovima dobru praksu, daje im veliku dozu samopouzdanja i omogućava nam da merimo napredak svakog od članova te prema tome rangiramo njihovo znanje kroz interne parametre. Kada naši članovi imaju prvu medijaciju, od nas potpuno besplatno dobijaju podršku, pomoć u pripremi slanja dopisa, ali i vođenja celokupnog procesa, a na kraju i asistenciju naših advokata-medijatora, koji im pomažu da precizno formulišu pravno izvršni sporazum o okončanju medijacije.

Preopterećeni sudovi, svesni svih prednosti medijacije u smislu postupka koji na jedan brži, jeftiniji, poverljiviji i nepristrasan način dolazi na istu tačku kao i Sudija posle višegodišnje parnice, kada se overi sporazum o okončanju medijacije i dobije status izvršne isprave, medijaciju takođe željno iščekuju, jer spor rešen medijacijom, Sudiji se beleži kao da je on završio postupak i jedan slučaj manje ostao je na i dalje velikoj gomili parnica koje čekaju svoj red.

“Sveto evanđelje po Mateju”

Miri se sa suparnikom svojim brzo, dok si na putu s njim, da te suparnik ne preda sudiji, a sudija da te ne preda slugi i u tamnicu da te ne vrgnu. Zaista ti kažem: Nećeš izići odande dok ne daš do poslednjega novčića.

Tumačenje:
Gospod upozorava da se ne sudimo sa suparnicima i ne udaljavamo od božanskih dela, misleći da treba da praštamo. Pa čak i da ti se učini nepravda, ne idi na sud, već se izmiri „na putu dok ste još zajedno“, odmah dok je razlog svađe “vruć” i pre nego se rastanete i ljuti odete svako svojoj kući…

Kontaktirajte nas!

Ako imate pitanja za nas, možete nam pisati putem kontakt forme ispod.

Komora medijatora
  1. Imate spor i želite da ga rešite medijacijom?
  2. Želite da pohvalite medijatora?
  3. Želite da podnesete pritužbu na rad medijatora?
  4. Imate predlog za saradnju?

PIŠITE NAM

Komora medijatora Srbije

Alekse Nenadovića 19

11000 Beograd,

Kontakt telefon: 011 45 02 753

Kontakt telefon: 069 000 000 3

MB: 28325479

PIB: 112535136

KOMORA MEDIJATORA SRBIJE

Alekse Nenadovića 19, 11000 Beograd

Kontakt telefon: 011 630 41 99

Kontakt telefon: 069 000 000 3

Matični broj: 28325479

PIB: 112535136

E-pošta: kancelarija@kms.rs