Edukacija i testiranje medijatora

Ulažite u svoje znanje – ono uvek ostaje vama!

Testiranje medijatora

Ono što izdvaja Komoru Medijatora Srbije od drugih udruženja medijatora je permanentni rad sa medijatorima, stalne edukacije koje je propisala Država, ali i dodatne edukacije, praksu za medijatore i obavezno periodično testiranje medijatora.

Uskoro dolazi vreme medijacije u punom svetlu, očekuje se da ona postane obavezna kao i u državama u regionu i tada će se za prave medijatore tražiti karta više. Cilj Komore Medijatora Srbije je da u svom timu ima najkvalitetnije medijatore koji već duže vremena rade na sebi i na svom ličnom razvoju i profesionalnom rastu. Medijatore koji su završili sve potrebne edukacije koje je propisalo Ministarstvo Pravde Republike Srbije, ali o dodatne edukacije koje sprovodi Komora Medijatora Srbije, koje služe za napredak i edukativno šire poznavanje svih postulata medijacije kako bi se u na jednom mestu u registru medijatora na sajtu Komore Medijatora Srbije mogli naći najkvalitetniji medijatori.

Zato je Komora Medijatora Srbije uvela obavezno testiranje medijatora na svakih 6 meseci, kako bi ih ohrabrila da stalno rade, čitaju i usavršavaju se, a onda kada dođe momenat, da Komora Medijatora Srbije stane iza svojih medijatora i garantuje za njihov rad. Samo stalnim radom, permanentnim učenjem, čitanjem novih informacija potrebnih medijatorima, naši medijatori mogu napredovati i održavati kvalite koji stranke zaslužuju.

Testiranje medijatora je proces koji se koristi za proveru efikasnosti i kvaliteta medijacije.

Postoji nekoliko različitih pristupa testiranju medijatora. Jedan od najčešćih pristupa je evaluacija medijatora kroz povratne informacije od strana koje su učestvovale u medijaciji. Ova metoda se temelji na tome da se stranke pitaju o njihovim utiscima o medijatoru, njegovom pristupu i njegovoj efikasnosti.

Drugi pristup testiranju medijatora je analiza transkripta medijacije. Ovaj pristup se temelji na analizi razgovora medijatora i stranaka tokom medijacije. Analiza transkripta omogućuje evaluatoru da vidi kako je medijator upravljao razgovorom, kako je postavljao pitanja i kako je pomagao strankama da postignu dogovor.

Treći pristup za testiranje medijatora je kroz video snimak medijacije. Ovaj pristup omogućuje evaluatoru da vidi ne samo razgovor medijatora i strana u sporu, već i njihovu neverbalnu komunikaciju, kao što su gestovi i izrazi lica.

Testiranje medijatora je važan proces koji pomaže u proveri kvaliteta medijacije i učinkovitosti medijatora. Ovi procesi pomažu u osiguravanju da su strane zadovoljne medijacijom i da su postignuti dogovori trajni.

Napredne obuke za medijatore

Komora Medijatora Srbije svojim članovima omogućava dodatnu školu za medijatore koji žele da nauče više i detaljnije o medijaciji, a koja traje 12 nedelja i besplatna je za sve članove komore.

Ovaj vid dodatne edukacije medijatora pokazao se kao veoma koristan, jer dodatno razrađuje najvažnije segmente medijacije i akcenat stavlja na tri modula koji se sprovode tokom 12 nedelja.

Prvi modul jedna je od najvažnijih kategorija i segmenata medijacije i medijatore dodatno uči o tome kako da se pravilno predstave stranama na medijaciji i ostave povoljan prvi utisak, kako bi učesnicima u postupku obezbedili dodatnu sigurnost, ohrabrujući ih da su na pravoj adresi kada je njihov problem u pitanju. Ponekada se čini lako da se nekome kratko predstavimo, ali pokušajte i sami i videćete koliko je vežbe potrebno da bi predstavljanjem ostavili dobar utisak. Medijatori pored ostalog na ovoj obuci uče kako da savladaju tremu, kako da opuste stranke u postupku i još dosta tehničkih detalja potrebnih medijatorima da na pravi način započnu medijaciju, ali i dovedu je do povoljnog rešenja za sve učesnike u medijaciji.

Drugi modul razrađuje deo vezan za veštine koje medijator treba da ima u domenu psihologije, mikroekspresija, govora tela, prepoznavanja situacija koje mogu eskalirati u sukob, kao i nivelaciju takvih situacija i usmeravanje medijacije na rešenje problema. Ovaj modul veoma je važan za početnike u medijaciji, jer pored ostalog rešava strah od javnog nastupa, a dodatno razrešava medijatora straha od neuspeha. Kombinacijom različitih tehnika medijatori vežbaju i stiču dodatnu sigurnost u pravilnom vođenju postupka medijacije na svakoj sesiji. Ovaj modul pomaže medijatorima i da pravilno rasporede vreme za svoje izlaganje, ali i za izlaganje svog viđenja problema svake od strana u postupku.

Treći modul zasnovan je na praktičnom delu gde simulacijom medijacije, medijatora stavljamo u sve moguće nepredviđene situacije i upućujemo ga da samostalno rešava probleme koji se potencijalno mogu desiti na svakoj sesiji. I ovaj kao i ostali moduli u prvom delu uči medijatora kako da se postavi i snađe u specifičnim situacijama, te kroz teorijsku i praktičnu vežbu usmerava medijatora da na pravi način savlada gradivo. Ovaj deo jedna je vrsta prakse u medijaciji i veoma je korisna medijatorima koji bi želeli da još jednom probaju da budu medijatori, pred našim timom, kako ne bi napravili neku od krucijalnih greški na pravoj medijaciji.

Kada medijator prođe kroz sva tri modula, on polaže usmeni i konačni ispit pred internom nezavisnom komisijom tako što sada na napredniji način, sa stečenim novim veštinama i znanjem, seda za sto kao medijator i sprovodi medijaciju samostalno uz asistenciju naših kolega koje su ovoga puta strane u postupku. Na ovom završnom ispitu, medijator ima pravo da napravi samo 5 grešaka tokom jedne sesije od 45 minuta. U slučaju da napravi više od 5 grešaka, medijator ima obavezu da ponovo prođe celokupnu školu, da bi stekao pravo da ponovo polaže ispit.

Medijatori koji polože završni ispit, dobijaju 3 zvezdice koje su jasno istaknute na našem sajtu, te zainteresovani koji žele da ih angažuju kao medijatore, znaju koliko je svako od medijatora napredovao u svojoj ličnoj edukaciji.
Osnovna obuka nosi jednu zvezdicu, jedna specijalizova obuka jednu zvezdicu, a ova napredna obuka nosi 3 zvezdice jer ona i traje duže i zahteva maksimalno angažovanje kandidata kako bi je savladali.

Osnovna obuka za medijatore

Sprovođenje i održavanje osnovne obuke za medijatora odvija se u saradnji sa Međunarodnim Centrom za Obrazovanje i Lični Razvoj d.o.o. iz Beograda, u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (Sl.gl. RS br. 146/2014), i predstavlja jedan od uslova za dobijanje dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije.

Osnovna obuka organizuje se svake prve srede u mesecu, traje 5 dana po 5 časova dnevno. Obuka je dinamična, veoma interaktivna i završava se tek kada predavači odgovore na sva pitanja polaznika obuke. Kako da postanete licencirani medijator Republike Srbije?
Uslove za ovo veoma atraktivno zanimanje propisalo je samo Ministarstvo Pravde Republike Srbije, te za obavljanje poslova posrednika lice mora da ispunjava sledeće uslove:

• da je završilo OSNOVNU OBUKU ZA POSREDNIKA
• da je lice državljanin Republike Srbije
• da lice nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo kojega čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja
• da je lice poslovno sposobno
• da ima najmanje visoku stručnu spremu (180 espb ili više)

Kada naši članovi završe osnovnu obuku za posrednika, dobiju dozvolu za posredovanje od Ministarstva Pravde Republike Srbije, oni formalno odmah mogu početi da se bave poslom medijatora. Ono što imaju kao zakonsku obavezu, je da se stručno obrazuju 10 sati godišnje putem specijalizovanih obuka.

Edukacija i testiranje medijatora

Specijalizovane obuke za medijatore

Komora u saradnji sa Međunarodnim Centrom za Obrazovanje i Lični Razvoj d.o.o. iz Beograda, organizuje i specijalizovane obuke koje se boduju i deo su obaveznosti za produžavanje licence medijatora. Ono što je važno napomenuti, je da sve specijalizovane obuke koje samo jednom godišnje članovi Komore Medijatora Srbije moraju da odrade kako bi im se produžila licenca, potpuno su BESPLATNE za redovne članove komore.

Međunarodni Centar za Obrazovanje i Lični Razvoj d.o.o. iz Beograda, ima sledeće akreditovane specijalizovane obuke, a svake godine akredituje se još po neka specijalizovana obuka, u zavisnosti od preferencija medijatora i aktualnosti ovih obuka u društvu.

Akreditovane su sledeće specijalizovane obuke:

1. Asertivna komunikacija posrednika, recite ne, kada treba reći ne
2. Posredovanje u privrednim sporovima.
3. Posredovanje u oblasti individualnih i kolektivnih radnih sporova
4. Posredovanje u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranja
5. Uvod u veštine prezentovanja javnog nastupa
6. Posrednik u praksi: od registracije privrednog subjekta do pronalaženja klijenata.

KOMORA MEDIJATORA SRBIJE

Alekse Nenadovića 19, 11000 Beograd

Kontakt telefon: 011 630 41 99

Kontakt telefon: 069 000 000 3

Kontakt telefon: 066 092 111

Matični broj: 28325479

PIB: 112535136

E-pošta: kancelarija@kms.rs

Whatsapp  WhatsApp: +381631718199