Obzirom da je jedan od osnovnih ciljeva rada Komore usavršavanje i podizanje nivoa stručnosti, pokrenuta je inicijativa o edukaciji studenata postdiplomskih studija Univerziteta u Kragujevcu.

Rezultat je postignut u vidu potpisanog sporazuma sa studentskom asocijacijom Pravnog fakulteta u Kragujevcu, po čijem osnovu studenti master i doktorskih studija ostvaruju brojne pogodnosti prilikom edukacija koje Komora sprovodi.

Očekujemo da, vođeni ovim primerom, omogućimo iste uslove studentima ostalih Univerziteta u našoj zemlji, obzirom da su otpočeti razgovori o mogućnostima saradnje.