Podrška medijatorima

Pomoć medijatorima prilikom njihovih prvih sesija i medijacija

Pogledajte više detalja o E-kancelariji za medijatore OVDE

Svaki početak je težak i mi to vrlo dobro znamo i razumemo. Zato smo tu za naše članove kada imaju svoju prvu medijaciju.  Prvi problem na koji većina medijatora nailazi, kada im neko poveri medijaciju, upravo je mesto gde ta medijacija treba da bude održana. Medijatori koji su članovi Komore Medijatora Srbije, potpuno besplatno mogu koristiti neku od naših kancelarija u Srbiji i imaju punu podršku celokupnog našeg tima od početka do kraja. Zajedno sa njima analiziramo njihovu prvu sesiju,  još jednom ih edukativno pripremimo, prođemo sve procedure zajedno i ohrabrimo ih da krenu u posao medijatora čvrsto, staloženo i sigurno.

Članovi Komore Medijatora Srbije na našem sajtu imaju i pristup delu gde mogu da preuzmu sva potrebna dokumenta, od forme prvog dopisa, ovlašćenja za rad, koji daju ili šalju strankama, do svih ostalih potrebnih dokumenata koji prate proces medijacije. Na kraju,  na raspolaganju im je i forma zaključenja konačnog sporazuma, kada opet potpuno besplatno imaju podršku naših eksperata prava da bi sporazum koji stranke treba da potpišu bio pravno izvršiv i u skladu sa propisima Republike Srbije.

Kako je zakon predvideo da medijatori ne moraju biti samo članovi koji su završili Pravni fakultet, ovaj deo te grupe, značajno pomaže završetak medijacije, jer tada po pravilu na scenu stupaju naše kolege, advokati, sudije i vlasnici zvanja Diplomirani Pravnik, koji se uključuju direktno ili indirektno u svojstvu ko-medijatora i poentiraju sastavljanjem ispravne forme sporazuma o okončanju medijacije. Tada oni i sa strankama idu na overu potpisa kod javnih beležnika i po overi potpisani dokument postaje izvršna isprava, koja proizvodi isto pravno dejstvo kao i presuda koju donese Sudija po okončanju procesa na Sudu.

Podrška medijatorima

U toku postupka medijacije, sesije koje se vode umeju da izazovu pomešane emocije, te je čvrst i pravičan, a u isto vreme argumentovan stav ono što jednog medijatora čini dobrim. U narednom delu više ćete saznati o dodatnim edukacijama koje jedino Komora Medijatora Srbije sprovodi, potpuno besplatno za svoje članove, jer nam je cilj da kada izaberete nekoga ko ponosno nosi titulu člana Komore Medijatora znate da ste napravili pravi izbor i dobili obrazovanog i elokventnog medijatora koji se pored obavezne osnovne i specijalizovanih obuka, dodatno edukovao i stekao različite veštine potrebne pravom sagovorniku, čije reč vredi, a stav odaje sigurnost.

Komora Medijatora Srbije, jedna je velika porodica učenih ljudi koji brinu jedni o drugima, pomažu se, druže, ali i sarađuju i van poslovnih aktivnosti u Komori.

Početnu pomoć naši medijatori, članovi komore nikada ne zaboravljaju i zaista je lep osećaj kada se posle nekog vremena sretnemo, ispričamo, zagrlimo i znamo da imamo toliko puno pravih prijatelja, spremnih da uvek pomognu.

KOMORA MEDIJATORA SRBIJE

Alekse Nenadovića 19, 11000 Beograd

Kontakt telefon: 011 630 41 99

Kontakt telefon: 069 000 000 3

Kontakt telefon: 066 092 111

Matični broj: 28325479

PIB: 112535136

E-pošta: kancelarija@kms.rs

Whatsapp WhatsApp: +381631718199