Nastavljajući sa, prošle godine uspostavljenom i sada već ustaljenom organizacijom, Komora medijatora Srbije sprovela je još jednu praktičnu obuku za medijatore.

Kao što je već poznato, Komora, u saradnji sa Međunarodnim Centrom za obrazovanje i lični razvoj, jednom mesečno sprovodi praktičnu obuku za medijatore, uživo. Kraj meseca je rezervisan za održavanje ove, veoma posećene i dugo tražene obuke, tačnije treća ili četvrta subota u mesecu – u zavisnosti od praznika i drugih aktivnosti Komore.

Prva praktična obuka u januaru 2023. godine održana je 28.01. u konferencijskoj sali Belgrade Art Hotel-a, koji se nalazi u srcu Beograda, u centralnom delu Knez Mihailove ulice.

Kako je inicijalno osmišljeno, praktičnim vežbama simulacije medijacije je prethodio radni doručak, odnosno druženje medijatora. Ovo neformalno druženje pre početka radnog dela je veoma korisno za razmenu kontakata i informacija, udruživanje i umrežavanje – kako u oblasti medijacije, tako i u primarnim profesijama medijatora, obzirom da medijatori iz cele zemlje dolaze i pohađaju praktičnu obuku.

Sudija Snežana Ivković, pionir medijacije u našoj zemlji i profesor Igor Pejović, osnivač Komore medijatora Srbije vodili su ovu obuku i svojim savetima i sugestijama usmeravali medijatore ka prevazilaženju teškoća koje se javljaju u postupku medijacije i vođenju strana do rešenja, koje zadovoljava obe strane.

Medijatori su podeljeni u 7 grupa, u okviru kojih su podele uloga podrazumevale uloge strana, zastupnika-advokata strana, medijatora i komedijatora. Grupama su podeljeni zadaci – teme i osnovne okolnosti medijacija koje su zaista sprovedene, kako bi samostalno izveli medijaciju, odnosno vežbali postupak uz iskusne mentore. Medijacije su bile iz različitih oblasti – vrsta sporova, a medijatori, uz pomoć kolega komedijatora, su se suočavali sa svim izazovima nesusaglašenih volja među stranama, ali i sa neusaglašenim zahtevima, odnosno potrebama i očekivanjima na ličnom planu svake od strana pojedinačno. Takođe, okolnosti sporova gde je jedna ili obe strane pravno lice su bile predmet vežbe, ali i sporovi u bliskim odnosima među fizičkim licima.

Nakon isteka predviđenog vremena, svaka grupa je opisno predstavila tok, izazovne trenutke i konačno, rezultat postupka medijacije, tako da je uspešno zatvoren osmišljeni koncept – svi uče od svih.

Svi učesnici praktične obuke, vrednovani su sa pet sati stručnog usavršavanja u oblasti prakse za medijatore, a članovima Komore je taj broj sati dodeljen u okviru njihovog profila – u odeljku stručna praksa, na sajtu Komore.

Komora medijatora Srbije je godinu počela radno i odgovorno, na zadovoljstvo svojih članova, medijatora koji su odlučni da se usavršavaju. Profesionalna odgovornost i usmerenost na bavljenje profesijom medijatora je jedna od prepoznatljivih karakteristika članova Komore, zbog čega je Komora usmerena da uvek omogući više mogućnosti za potrebe svojih članova.