Komora Medijatora Srbije, organizovala je prezentaciju medijacije i predanje na temu: Medijacija, zakonodavni okvir i praktična iskustva.
U velikoj sali hotela Zlatibor Mountain Resort na Zlatiboru, Predsednik Komore Medijatora Srbije, Prof. Dr Igor Pejović, učesnicima iz redova Ministarstva Prosvete, Poreske Uprave, Ministartstva Finansija i drugih Javnih preduzeća, Komore javnih nabavki i ostalim zainteresovanim učesnicima predstavio je sve prednosti medijacije i apostrofirao na neophodnost šire primene medijacije u Republici Srbiji.
Medijacija je tom prilikom predstavljena iz ugla Zakona o posredovanju, koji je stupio na snagu 2015. godine, kao i drugih Zakona koji regulišu postupak posredovanja. Razmatrana je praksa primene postupka medijacije u zakonodavnom sistemu Republike Srbije, kako sa aspekta sudske prakse, tako i unutar okvira vansudskog rešavanja sporova. Predstavljene su sve prednosti postupka medijacije, uz naglašavanje principa hitnosti, poverljivosti i dobrovoljnosti, koji ovaj postupak čine dostupnim svim građanima, i prioritetnim načinom rešavanja sporova. Posebna pažnja u okviru ovog predavanja, sa primarno prezentacionom notom, pružena je okolnostima privrednih subjekata koje pogoduju rešavanju spornih pitanja i nastavku poslovanja, pri izboru postupka medijacije kao primarnog u rešavanju sporova.
Kroz dijalog učesnika, pitanja i odgovore stekao se utisak da je medijcija veoma interesantna i neophodna bliska budućnost u Republici Srbiji, a polaznici su stekli potrebna saznanja o samom postupku medijacije, procedurama funkcionisanja procesa medijacije, ali i upoznali se detaljnije o samom postajanju i radu Komore Medijatora Srbije, usled čega je ostvaren jedan od ciljeva Komore, a to je promocija samog postupka medijacije, medijatora u sastavu KMS i Komore kao jedinstvenog udruženja koje predano radi na usavršavanju svojih članova i zainteresovane publike, putem stalnih i različitih edikacija u domenu medijacije i veštinama koje svaki medijator treba da posedije kako bi bio uspešan u svom radu.