Prepoznavajući potencijal postupka medijacije, kao i izraženu potrebu za širu primenu medijacije u poslovanju privrednih subjekata Komore Medijatora Srbije i Privredna komora Srbije organizovali su hibridnu međunarodnu konfefenciju kako bi privrednim subjektima u Srbiji približili medijaciju i ohrabili ih da umesto dugogodišnjih sporova, svoje probleme u poslovanju rešavaju putem medijacije na jedan brži, efikasniji i jeftiniji način.

Zahvaljujući saradnji i zajedničkoj organizaciji Privredne komore i Komore Medijatora Srbije, okupljeni su učesnici iz zemalja koje imaju zavidna iskustva u primeni postupka medijacije, kao i predstavnici zemalja iz regiona. Učesnici konferencije u prepunoj sali PKS i više od 1000 pratioca konferencije online, imali su priliku da vide trenutno stanje medijacije u zemlji i celom svetu.

Najznačajniji doprinos konferenciji, a ujedno i značaju medijacije za pravosudni sistem Republike Srbije, dala je poseta Ministarke Pravde, Gosp. Maje Popović.

Nakon što je Konferenciju otvorio gospodin Miroslav Miletić, savetnik predsednika Privredne komore, Gosp. Maja Popović obratila se prisutnima, pozdravljajući inicijativu, zalaganje i viziju Komore Medijatora Srbije, Privredne Komore i prisutne goste iz celog sveta.

Gospođa Popović je govorila o statističkim podacima primene medijacije u Republici Srbiji, sumirajući prezentovane informacije u zaključak, kao neospornu potrebu učestalije i šire primene medijacije u pravosudnom sistemu Republike Srbije.

Završavajući svoje izlaganje, ukazala je na konkretne povoljne aspekte samog postupka medijacije i njen značaj, nakon čega je reč dala predsedniku Komore Medijatora Srbije, prof. dr, Igoru Pejoviću, koji je prisutnima, posebno gospođi Popović, poželeo dobrodošlicu i iskazao zahvalnost, nakon čega je predstavio govornike i otvorio stručni deo konferencije.

Konferenciji su, takođe lično, prisustvovali i drugi zvaničnici, kao i uticajni privrednici, advokati i stručnjaci iz oblasti prava, privrede i ekonomije.

Dodatno, bilo je više od 1000 uključenih preko online platforme zoom koji su aktivno pratili celokupan događaj.

Okupljeni govornici, stručnjaci u oblastima svog profesionalnog angažovanja, takođe i medijatori sa dugogodišnjim iskustvom, prezentovali su iskustva iz primene postupka medijacije, kao i presudni značaj koji je postupak medijacije imao u konkretnim sporovima. Takođe, govornici su izneli zapažanja do kojih su došli posmatrajući okolnosti sa svog profesionalnog aspekta, a uz to i predloge za unapređenje postupka medijacije i povećanje primene medijacije, kao i nužnost primene u konkretnim primerima.

Sudija Prvog osnovnog suda, Snežana Ivković, koja je prisutna od samog početka primene medijacije u našoj zemlji, od implementacije medijacije na osnovu Zakona iz 2005. godine, govorila je o početku primene medijacije u našoj zemlji i stečenom i usavršenom znanju o postupku medijacije, kao i iskustvu stečenom u ulozi medijatora. Sudija je povukla paralelu o sadašnjem stanju i primetno je da se medijacija svakodnevno sve više primenjuje i da se sve više potencira na ovom modelu rešavnja sporova.

Profesor Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Gosp. Nataša Petrović Tomić, otvorila je temu medijacije u oblasti potrošačkih sporova, odnosno aktuelnosti primene medijacije iz ugla potreba privrednih subjekata.

Advokat, Nada Putnik Mladenović, dugogodišnji medijator govorila je o ulozi advokata u postupku medijacije, uz navođenje poredbenih aspekata medijacije i sudskih postupaka, takođe upoređujući ulogu advokata i medijatora u odnosu na stranku i očekivanja koja ima, kao i sam ishod, bilo jednog, bilo drugog postupka. Advokati su važna karika u primeni medijacije i kako je i sama Ministarka Pravde navela, u registru medijatora na sajtu Ministarstva Pravde nalazi se upravo najviše advokata i pravnika, ali značajno mesto zauzimaju i ostale profesije, pa se tu nalaze i ekonomisti, prisholozi, socijalni radnici, prosvetni radnici i sl.

Prof. Dr. Marko Špiler, Predsednik Komore Jabnih nabavki, konsultant i ekspert iz oblasti javnih nabavki izneo je činjenice o neophodnosti medijacije u oblasti javnih nabavki i situacija u kojima je potrebno u najkraćem mogućem roku rešiti probleme u poslovanju privrednih subjekata, posebno u ekonomskom delu. Medijaciju je video kao jedan brži i efikasniji način i deo koji je nedostajao da se bi se izbegle dugugodišnje žalbe na procedure i propratni momenti u javnim nabavkama gde medijacija može biti veoma primenjiva i značajno rešenje.

Gospodin Nikola Tomić, diplomirani pravnik i medijator sa licencom za posredovanje u međunarodnim sporovima, specijalnom licencom za međunarodne invesicione sporove, preneo je svoja iskustva iz prakse i interakcije sa međunarodnog aspekta, uvodeći u tok konferencije prostor za strane govornike.

Predavači koji su svojim učešćem dali Konferenciji međunarodnu notu su priznati medijatori iz :

  • Sjedinjenih Američkih Država – Jeff Kichaven – medijator, višestruki dobitnik nagrada u oblasti medijacije i vanredni profesor na Pepperdine University School of Law’s Straus Institute for Dispute Resolution;
  • Singapura – Anil Changaroth – sudija, medijator i arbitar;
  • Holandije – Dr. Arno Gildemeister – advokat, savetnik i medijator;
  • Hrvatske – Srđan Šimac – Sudija Visokog trgovačkog suda Hrvatske i predsednik Udruge za medijaciju, međunarodni medijator i edukator.

Uvaženi gosti iz inostranstva govorili o primeni medijacije u svojim zemljama, kroz univerzalni pristup, opšte primenjive metode koje su se fokusirale na suštinu samog postupka, na stanke u postuku kao najvažnije u procesu medijacije i na problem koji je stranke doveo na medijaciju, a ne na sadašlji odnos stranaka. Prenoseći svoja iskustva ukazali su na neophodnost medijacije i razvoj koji je neminovan, ali i brzu i efikasnu primenu. Ukazujući na praksu primene medijacije u svojim zemljama i njenu sada već ustaljenu i podrazumevanu aktivnu primenu, strani govornici su ujedno i dali jasan zaključak konferencije – medijacija je potreba razvijenog društva i pokazatelj razvijenosti pravosudnog sistema – medijacija je neminovnost, medijacija je budućnost bržeg i efikasnijeg modela rešavanja sporova, rasterećenja Sudova sa predmetima kojima nije mesto na Sudu.