Komora Medijatora Srbije prepoznala je potrebu svojih članova, i na osnovu više upućenih zahteva, u saradnji sa Međunarodnim Centrom za obrazovanje i lični razvoj, organizovala i sprovela specijalizovanu obuku za posrednike pod nazivom Posredovanje u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranja.

Ova obuka je prvi put organizovana u septembru tekuće godine, a polaznici koji su je tada pohađali, većinom članovi Komore Medijatora srbije, izrazili su veliko zadovoljstvo sadržajem, kompetencijama predavača i sistematizacijom i strukturom same obuke.

Obzirom na veliko interesovanje za ovu obuku, odnosno teme koje obuka obrađuje, Komora je za svoje članove, kao i ostala zanteresovana lica, u razmaku od nepunih tri meseca, ponovo organizovala sprovođenje ove veoma tražene i konkurentne obuke za posrednike.

Predavači na ovoj obuci su Slavica Đoković i Jelena Gajić, obe diplomirani pravnici sa položenim pravosudnim ispitom i preko dvadeset godina iskustva u bankarstvu, privredi i osiguranju i licencirani medijatori.

Obuka je protekla veoma interaktivno i sadržajno, u pogledu količine prezentovanih informacija, ali i usvojenog znanja, na zadovoljstvo kako polaznika obuke, tako i predavača, ali i organizatora.

Komora Medijatora Srbije će nastaviti da svojim članovima čini dostupnim sticanje znanja iz oblasti za koje su zainteresovani, na odgovoran i potrebama prilagođen način.