Pixel

На захтев својих чланова а због специфичаности ове области, Комора Медијатора Србије је одлучила да својим члановима и осталим заинтересованим медијаторима омогући похађање специјализоване обуке – „Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања“.

Обука је одржана онлине са великим бројем полазника, у организацији Међународног центра за образовање и лични развој.

Садржај обуке је покрио све теме које се односе на основе пословања у банкарству, области лизинга и осигурања, које су потребне медијатору ради правилног и прецизног схватања пословања у овим областима и могућности решавања спорних питања.

Предавачи на овој обуци су били лиценцирани медијатори, госпођа Славица Ђоковић и госпођа Јелена Гајић, које су стручњаци са дугогодишњим радом у овим областима.

Такође, посебан део обуке је опредеЉен за примере из праксе у медијацији у оквиру банкарства, лизинга и осигурања, као и дискусију о могућим решењима, али и потенцијалним проблемима у решавању, као би се на практичан начин усвојила и директно применила представЉена теорија.