Pixel

Комора Медијатора Србије је одлучила да својим члановима и осталим заинтересованим медијаторима омогући похађање специјализоване обуке – „Увод у вештине презентовања и јавног наступа“, у кратком року по завршетку специјализоване обуке „Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања“.

На овај приступ, Комора Медијатора Србије се одлучила из разлога што су чланови Коморе као и други заинтересовани медијатори различитих професионалних профила и нису сви имали искуство са вештинама презентовања, као и са јавним наступима.

Обука је одржана онлине са великим бројем полазника, у организацији Међународног центра за образовање и лични развој.

Предавачи на овој обуци су били лиценцирани медијатори, госпођа Мила Марчета, тренер пословне и личне изузетности и госпођа Бранка Лазић, новинар, уредник и ПР, које су стручњаци са дугогодишњим искуством у овим областима.

У току ове специјализоване обуке, полазници су стекли знање о вештини презентовања и јавног наступа, тако што су им приказани начини презентовања како би добили самопоуздање у јавним наступима, као што су: вештине гласа, коришћење вокабулара, контрола емоција, говор и положај тела у наступима, и др.