Едукација и тестирање медијатора

Улажите у своје знање – оно увек остаје вама!

Тестирање медијатора

Оно што издваја Комору Медијатора Србије од других удружења медијатора је перманентни рад са медијаторима, сталне едукације које је прописала Држава, али и додатне едукације, праксу за медијаторе и обавезно периодично тестирање медијатора.

Ускоро долази време медијације у пуном светлу, очекује се да она постане обавезна као и у државама у региону и тада ће се за праве медијаторе тражити карта више. Циљ Коморе Медијатора Србије је да у свом тиму има најквалитетније медијаторе који већ дуже времена раде на себи и на свом личном развоју и професионалном расту. Медијаторе који су завршили све потребне едукације које је прописало Министарство Правде Републике Србије, али о додатне едукације које спроводи Комора Медијатора Србије, које служе за напредак и едукативно шире познавање свих постулата медијације како би се у на једном месту у регистру медијатора на сајту Коморе Медијатора Србије могли наћи најквалитетнији медијатори.

Зато је Комора Медијатора Србије увела обавезно тестирање медијатора на сваких 6 месеци, како би их охрабрила да стално раде, читају и усавршавају се, а онда када дође моменат, да Комора Медијатора Србије стане иза својих медијатора и гарантује за њихов рад. Само сталним радом, перманентним учењем, читањем нових информација потребних медијаторима, наши медијатори могу напредовати и одржавати квалите који странке заслужују.

Тестирање медијатора је процес који се користи за проверу ефикасности и квалитета медијације.

Постоји неколико различитих приступа тестирању медијатора. Један од најчешћих приступа је евалуација медијатора кроз повратне информације од страна које су учествовале у медијацији. Ова метода се темељи на томе да се странке питају о њиховим утисцима о медијатору, његовом приступу и његовој ефикасности.

Други приступ тестирању медијатора је анализа транскрипта медијације. Овај приступ се темељи на анализи разговора медијатора и странака током медијације. Анализа транскрипта омогућује евалуатору да види како је медијатор управљао разговором, како је постављао питања и како је помагао странкама да постигну договор.

Трећи приступ за тестирање медијатора је кроз видео снимак медијације. Овај приступ омогућује евалуатору да види не само разговор медијатора и страна у спору, већ и њихову невербалну комуникацију, као што су гестови и изрази лица.

Тестирање медијатора је важан процес који помаже у провери квалитета медијације и учинковитости медијатора. Ови процеси помажу у осигуравању да су стране задовољне медијацијом и да су постигнути договори трајни.

Напредне обуке за медијаторе

Комора Медијатора Србије својим члановима омогућава додатну школу за медијаторе који желе да науче више и детаљније о медијацији, а која траје 12 недеља и бесплатна је за све чланове коморе.

Овај вид додатне едукације медијатора показао се као веома користан, јер додатно разрађује најважније сегменте медијације и акценат ставља на три модула који се спроводе током 12 недеља.

Први модул једна је од најважнијих категорија и сегмената медијације и медијаторе додатно учи о томе како да се правилно представе странама на медијацији и оставе повољан први утисак, како би учесницима у поступку обезбедили додатну сигурност, охрабрујући их да су на правој адреси када је њихов проблем у питању. Понекада се чини лако да се некоме кратко представимо, али покушајте и сами и видећете колико је вежбе потребно да би представљањем оставили добар утисак. Медијатори поред осталог на овој обуци уче како да савладају трему, како да опусте странке у поступку и још доста техничких детаља потребних медијаторима да на прави начин започну медијацију, али и доведу је до повољног решења за све учеснике у медијацији.

Други модул разрађује део везан за вештине које медијатор треба да има у домену психологије, микроекспресија, говора тела, препознавања ситуација које могу ескалирати у сукоб, као и нивелацију таквих ситуација и усмеравање медијације на решење проблема. Овај модул веома је важан за почетнике у медијацији, јер поред осталог решава страх од јавног наступа, а додатно разрешава медијатора страха од неуспеха. Комбинацијом различитих техника медијатори вежбају и стичу додатну сигурност у правилном вођењу поступка медијације на свакој сесији. Овај модул помаже медијаторима и да правилно распореде време за своје излагање, али и за излагање свог виђења проблема сваке од страна у поступку.

Трећи модул заснован је на практичном делу где симулацијом медијације, медијатора стављамо у све могуће непредвиђене ситуације и упућујемо га да самостално решава проблеме који се потенцијално могу десити на свакој сесији. И овај као и остали модули у првом делу учи медијатора како да се постави и снађе у специфичним ситуацијама, те кроз теоријску и практичну вежбу усмерава медијатора да на прави начин савлада градиво. Овај део једна је врста праксе у медијацији и веома је корисна медијаторима који би желели да још једном пробају да буду медијатори, пред нашим тимом, како не би направили неку од круцијалних грешки на правој медијацији.

Када медијатор прође кроз сва три модула, он полаже усмени и коначни испит пред интерном независном комисијом тако што сада на напреднији начин, са стеченим новим вештинама и знањем, седа за сто као медијатор и спроводи медијацију самостално уз асистенцију наших колега које су овога пута стране у поступку. На овом завршном испиту, медијатор има право да направи само 5 грешака током једне сесије од 45 минута. У случају да направи више од 5 грешака, медијатор има обавезу да поново прође целокупну школу, да би стекао право да поново полаже испит.

Медијатори који положе завршни испит, добијају 3 звездице које су јасно истакнуте на нашем сајту, те заинтересовани који желе да их ангажују као медијаторе, знају колико је свако од медијатора напредовао у својој личној едукацији.
Основна обука носи једну звездицу, једна специјализова обука једну звездицу, а ова напредна обука носи 3 звездице јер она и траје дуже и захтева максимално ангажовање кандидата како би је савладали.

Основна обука за медијаторе

Спровођење и одржавање основне обуке за медијатора одвија се у сарадњи са Међународним Центром за Образовање и Лични Развој д.о.о. из Београда, у складу са Правилником о програму обуке за посредника (Сл.гл. РС бр. 146/2014), и представља један од услова за добијање дозволе за посредовање и стицање права на упис у Регистар посредника Министарства правде Републике Србије.

Основна обука организује се сваке прве среде у месецу, траје 5 дана по 5 часова дневно. Обука је динамична, веома интерактивна и завршава се тек када предавачи одговоре на сва питања полазника обуке. Како да постанете лиценцирани медијатор Републике Србије?
Услове за ово веома атрактивно занимање прописало је само Министарство Правде Републике Србије, те за обављање послова посредника лице мора да испуњава следеће услове:

• да је завршило ОСНОВНУ ОБУКУ ЗА ПОСРЕДНИКА
• да је лице држављанин Републике Србије
• да лице није осуђивано на безусловну казну затвора за кривично дело којега чини недостојним за обављање послова посредовања
• да је лице пословно способно
• да има најмање високу стручну спрему (180 еспб или више)

Када наши чланови заврше основну обуку за посредника, добију дозволу за посредовање од Министарства Правде Републике Србије, они формално одмах могу почети да се баве послом медијатора. Оно што имају као законску обавезу, је да се стручно образују 10 сати годишње путем специјализованих обука.

Едукација и тестирање медијатора

Специјализоване обуке за медијаторе

Комора у сарадњи са Међународним Центром за Образовање и Лични Развој д.о.о. из Београда, организује и специјализоване обуке које се бодују и део су обавезности за продужавање лиценце медијатора. Оно што је важно напоменути, је да све специјализоване обуке које само једном годишње чланови Коморе Медијатора Србије морају да одраде како би им се продужила лиценца, потпуно су БЕСПЛАТНЕ за редовне чланове коморе.

Међународни Центар за Образовање и Лични Развој д.о.о. из Београда, има следеће акредитоване специјализоване обуке, а сваке године акредитује се још по нека специјализована обука, у зависности од преференција медијатора и актуалности ових обука у друштву.

Акредитоване су следеће специјализоване обуке:

1. Асертивна комуникација посредника, реците не, када треба рећи не
2. Посредовање у привредним споровима.
3. Посредовање у области индивидуалних и колективних радних спорова
4. Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања
5. Увод у вештине презентовања јавног наступа
6. Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијената.

КОМОРА МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ

Алексе Ненадовића 19, 11000 Београд

Контакт телефон: 011 630 41 99

Контакт телефон: 069 000 000 3

Матични број: 28325479

ПИБ: 112535136

Е-пошта: kancelarija@kms.rs

Whatsapp  WhatsApp: +381631718199