Подршка медијаторима

Подршка медијаторима приликом њихових првих сесија и медијација

Сваки почетак је тежак и ми то врло добро знамо и разумемо. Зато смо ту за наше чланове када имају своју прву медијацију.  Први проблем на који већина медијатора наилази, када им неко повери медијацију, управо је место где та медијација треба да буде одржана.

Медијатори који су чланови Коморе Медијатора Србије, потпуно бесплатно могу користити неку од наших канцеларија у Србији и имају пуну подршку медијаторима целокупног нашег тима од почетка до краја. Заједно са њима анализирамо њихову прву сесију,  још једном их едукативно припремимо, прођемо све процедуре заједно и охрабримо их да крену у посао медијатора чврсто, сталожено и сигурно. Чланови Коморе Медијатора Србије на нашем сајту имају и приступ делу где могу да преузму сва потребна документа, од форме првог дописа, овлашћења за рад, који дају или шаљу странкама, до свих осталих потребних докумената који прате процес медијације.

На крају,  на располагању им је и форма закључења коначног споразума, када опет потпуно бесплатно имају подршку наших експерата права да би споразум који странке треба да потпишу био правно извршив и у складу са прописима Републике Србије. Како је закон предвидео да медијатори не морају бити само чланови који су завршили Правни факултет, овај део те групе, значајно помаже завршетак медијације, јер тада по правилу на сцену ступају наше колеге, адвокати, судије и власници звања Дипломирани Правник, који се укључују директно или индиректно у својству ко-медијатора и поентирају састављањем исправне форме споразума о окончању медијације.

Тада они и са странкама иду на оверу потписа код јавних бележника и по овери потписани документ постаје извршна исправа, која производи исто правно дејство као и пресуда коју донесе Судија по окончању процеса на Суду.

Подршка медијаторима

У току поступка медијације, сесије које се воде умеју да изазову помешане емоције, те је чврст и правичан, а у исто време аргументован став оно што једног медијатора чини добрим. У наредном делу више ћете сазнати о додатним едукацијама које једино Комора Медијатора Србије спроводи, потпуно бесплатно за своје чланове, јер нам је циљ да када изаберете некога ко поносно носи титулу члана Коморе Медијатора знате да сте направили прави избор и добили образованог и елоквентног медијатора који се поред обавезне основне и специјализованих обука, додатно едуковао и стекао различите вештине потребне правом саговорнику, чије реч вреди, а став одаје сигурност.

Комора Медијатора Србије, једна је велика породица учених људи који брину једни о другима, помажу се, друже, али и сарађују и ван пословних активности у Комори. 

Почетну помоћ наши медијатори, чланови коморе никада не заборављају и заиста је леп осећај када се после неког времена сретнемо, испричамо, загрлимо и знамо да имамо толико пуно правих пријатеља, спремних да увек помогну. 

КОМОРА МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ

Алексе Ненадовића 19, 11000 Београд

Контакт телефон: 011 630 41 99

Контакт телефон: 069 000 000 3

Матични број: 28325479

ПИБ: 112535136

Е-пошта: kancelarija@kms.rs

Whatsapp  WhatsApp: +381631718199