Pixel

Комора медијатора Србије у своје редовне активности уврстила је потпуно нову могућност усавршавања за медијаторе, тако да кроз практичне активности вежбају, развијају и унапређују своје вештине и знања потребна за поступак посредовања.

Чланови Коморе су изразили потребу за вежбањем стечених знања, на основу чега је Комора осмислила програм ПРАКСА ЗА МЕДИЈАТОРЕ. Овај вид едукације медијатора кроз практичне вежбе спроводиће се сваке треће суботе у месецу, уз радни доручак за медијаторе, у простору хотела у центру Београда. Доручак траје од 11-12ч, након чега се прелази у конференцијску салу хотела, где се вежбају случајеви медијације.

Наш тим медијатора и медијатори – Судије Основног Суда у Београду надгледају цео процес практичне вежбе и евентуално коригују полазнике ако негде погреше или једноставно постоји простор да боље ураде вежбу. Овај практични део вежбања студија случаја медијације показао се као веома ефикасан модел, који новим медијаторима без искуства даје простор за напредак и додатно самопоуздање. Захваљујући томе, медијатори приступају медијацијама са лакоћом и великом дозом сигурности и спроводе поступак медијације лакше и растерећеније, што и јесте циљ ових вежби. Посебна пажња поклања се разбијању страха од јавног наступа.

Овај догађај први пут је организован и успешно спроведен 19.11.2022. године у хотелу Royal Inn у Београду, на обострано задовоЉство учесника и организатора, што је недвосмислено показало да постоји потреба за практичним видом едукације медијатора.

Део атмосфере овог догађаја је приложен у наставку текста, а Комора медијатора Србије ће наставити да кроз своје редовне активности и планиране иновације усавршава своје чланове и тиме доприноси стручности и репрезентативности сваког члана и самог удружења.