Pixel

Препознавајући потенцијал поступка медијације,  као и изражену потребу за ширу примену медијације у пословању привредних субјеката Коморе Медијатора Србије и Привредна комора Србије организовали су хибридну међународну конфефенцију како би привредним субјектима у Србији приближили медијацију и охрабили их да уместо дугогодишњих спорова, своје проблеме у пословању решавају путем медијације на један бржи, ефикаснији и јефтинији начин.

Захваљујући сарадњи и заједничкој организацији Привредне коморе и Коморе Медијатора Србије, окупљени су учесници из земаља које имају завидна искуства у примени поступка медијације, као и представници земаља из региона. Учесници конференције у препуној сали ПКС и више од 1000 пратиоца конференције онлине, имали су прилику да виде тренутно стање медијације у земљи и целом свету.

Најзначајнији допринос конференцији, а уједно и значају медијације за правосудни систем Републике Србије,  дала је посета Министарке Правде, Госп. Маје Поповић.

Након што је Конференцију отворио господин Мирослав Милетић, саветник председника Привредне коморе, Госп. Маја Поповић обратила се присутнима, поздрављајући иницијативу, залагање и визију Коморе Медијатора Србије, Привредне Коморе и присутне госте из целог света.

Госпођа Поповић је говорила о статистичким подацима примене медијације у Републици Србији, сумирајући презентоване информације у закључак, као неоспорну потребу учесталије и шире примене медијације у правосудном систему Републике Србије.

Завршавајући своје излагање, указала је на конкретне повољне аспекте самог поступка медијације и њен значај, након чега је реч дала председнику Коморе Медијатора Србије, проф. др, Игору Пејовићу, који је присутнима, посебно госпођи Поповић, пожелео добродошлицу и исказао захвалност, након чега је представио говорнике и отворио стручни део конференције.

Конференцији су, такође лично, присуствовали и други званичници, као и утицајни привредници, адвокати и стручњаци из области права, привреде и економије.

Додатно, било је више од 1000 укључених преко онлине платформе зоом који су активно пратили целокупан догађај.

Окупљени говорници, стручњаци у областима свог професионалног ангажовања, такође и медијатори са дугогодишњим искуством, презентовали су искуства из примене поступка медијације, као и пресудни значај који је поступак медијације имао у конкретним споровима. Такође, говорници су изнели запажања до којих су дошли посматрајући околности са свог професионалног аспекта, а уз то и предлоге за унапређење поступка медијације и повећање примене медијације, као и нужност примене у конкретним примерима.

Судија Првог основног суда, Снежана Ивковић, која је присутна од самог почетка примене медијације у нашој земљи, од имплементације медијације на основу Закона из 2005. године, говорила је о почетку примене медијације у нашој земљи и стеченом и усавршеном знању о поступку медијације, као и искуству стеченом у улози медијатора. Судија је повукла паралелу о садашњем стању и приметно је да се медијација свакодневно све више примењује и да се  све више потенцира на овом моделу решавња спорова.

Професор Правног факултета, Универзитета у Београду, Госп. Наташа Петровић Томић, отворила је тему медијације у области потрошачких спорова, односно актуелности примене медијације из угла потреба привредних субјеката.

Адвокат, Нада Путник Младеновић, дугогодишњи медијатор говорила је о улози адвоката у поступку медијације, уз навођење поредбених аспеката медијације и судских поступака, такође упоређујући улогу адвоката и медијатора у односу на странку и очекивања која има, као и сам исход, било једног, било другог поступка. Адвокати су важна карика у примени медијације и како је и сама Министарка Правде навела, у регистру медијатора на сајту Министарства Правде налази се управо највише адвоката и правника, али значајно место заузимају и остале професије, па се ту налазе и економисти, присхолози, социјални радници, просветни радници и сл.

Проф. Др. Марко Шпилер, Председник Коморе Јабних набавки, консултант и експерт из области јавних набавки изнео је чињенице о неопходности медијације у области јавних набавки и ситуација у којима је потребно у најкраћем могућем року решити проблеме у пословању привредних субјеката, посебно у економском делу. Медијацију је видео као један бржи и ефикаснији начин и део који је недостајао да се би се избегле дугугодишње жалбе на процедуре и пропратни моменти у јавним набавкама где медијација може бити веома примењива и значајно решење.

Господин Никола Томић, дипломирани правник и медијатор са лиценцом за посредовање у међународним споровима, специјалном лиценцом за међународне инвесиционе спорове, пренео је своја искуства из праксе и интеракције са међународног аспекта, уводећи у ток конференције простор за стране говорнике.

Предавачи који су својим учешћем дали Конференцији међународну ноту су признати медијатори из :

  • Сједињених Америчких Држава – Jeff Kichaven – медијатор, вишеструки добитник награда у области медијације и ванредни професор на Pepperdine University School of Law’s Straus Institute for Dispute Resolution;
  • Сингапура – Anil Changaroth – судија, медијатор и арбитар;
  • Холандије – Dr. Arno Gildemeister – адвокат, саветник и медијатор;
  • Хрватске – Срђан Шимац – Судија Високог трговачког суда Хрватске и председник Удруге за медијацију, међународни медијатор и едукатор.

Уважени гости из иностранства говорили о примени медијације у својим земљама, кроз универзални приступ, опште примењиве методе које су се фокусирале на суштину самог поступка, на станке у постуку као најважније у процесу медијације и на проблем који је странке довео на медијацију, а не на садашљи однос странака. Преносећи своја искуства указали су на неопходност медијације и развој који је неминован, али и брзу и ефикасну примену. Указујући на праксу примене медијације у својим земљама и њену сада већ устаљену и подразумевану активну примену, страни говорници су уједно и дали јасан закључак конференције – медијација је потреба развијеног друштва и показатељ развијености правосудног система – медијација је неминовност,  медијација је будућност бржег и ефикаснијег модела решавања спорова, растерећења Судова са предметима којима није место на Суду.