Pixel

Како би заједно са члановима прославила низ успешних постигнућа и унапредили могућности за постизање нових победа кроз дружење и усавршавање, Комора је одлучила да својим члановима и осталим заинтересованим медијаторима омогући похађање специјализоване обуке – „Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента“.

Обука је одржана у Врњачкој Бањи, у склопу Великог летњег семинара, који организује Центар за менаџмент јавних набавки.

Обзиром да је један од основних начела Коморе професионално усавршавање и лично унапређивање чланова, обележавање прве године од оснивања Коморе и постизања значајних резултата, није могло да буде потпуно без развојно орјентисаног сегмента, којим се надограђује знање професионалних медијатора.

Проф. др Игор Пејовић заједно са Судијом Снежаном Ивковић, поделио је своја искуства из праксе и приближио полазницима обуке моделе успешног проналажења клијената, док је Судија свој део предавања фокусирала на случајеве из судске праксе. Полазници су научили и потребне процедуре за отварање својих предузетничких канцеларија, начине регистрације и потребне кораке за ефикасно коришћење АПР апликације.  На крају су сви полазници имали усмени тест на тему: Како доћи до клијента и разговор са потенцијалним клијентом.