Pixel

Прва специјализована обука у 2022. години одржана је у сали хотела Zlatibor Mountain Resort на Златибору.

Чланови Коморе медијатора Србије, али и други медијатори заинтересовани за усавршавање у овој сфери, похађали су обуку у организацији: ”Међународног центра за образовање и лични развој доо, Београд” као акредитоване институције за спровођење обука за медијаторе.

Интересовање за ову обуку је било значајно, што је јасан показатељ препознатљивости будућих потреба, како правосудног и привредног система Републике Србије, тако и будућег утемељења поступка медијације, као примарног избора за решавање спорних питања, у овом случају, посебно у пословању и привреди која се често бори са дуготрајним процесима на Суду.

Предавачи на овој обуци су били Судија првог основног суда и медијатор, госпођа Снежана Ивковић и заменик омбудсмана града Краљева и такође медијатор, господин Иван Петровић.

Садржај обуке је покрио све теме које се односе на основе пословања као привредног субјекта и законске основе пословања које су потребне медијатору ради правилног и прецизног схватања спорних околности и могућности решавања спорних питања.

Такође, посебан део обуке је опредељен за примере из праксе у медијацији у оквиру привредних спорова и дискусију о могућим решењима, али и потенцијалним проблемима у решавању, као би се на практичан начин усвојила и директно применила представљена теорија.