Praksa za medijatore – Februar 2023.

Praksa za medijatore – Februar 2023.

Komora Medijatora Srbije nastavila je sa ustaljenim rasporedom i u mesecu februaru sprovela još jednu praktičnu obuku za medijatore, praćenu radnim doručkom. Broj prijavljenih na ovu obuku je i ovog meseca dostigao popunjavanje kapaciteta, što nije iznenađujuće,...

Međunarodni sajam turizma u Beogradu 2023.

Međunarodni centar obrazovanje i lični razvoj i Komora Medijatora Srbije aktivno rade na upoznavanju šire javnosti sa postupkom medijacije i promocijom benefita samog postupka. U saradnji sa partnerskom organizacijom YUTA, Komora je bila prisutna na 44. sajmu turizma...
Praksa za medijatore – Januar 2023.

Praksa za medijatore – Januar 2023.

Nastavljajući sa, prošle godine uspostavljenom i sada već ustaljenom organizacijom, Komora medijatora Srbije sprovela je još jednu praktičnu obuku za medijatore. Kao što je već poznato, Komora, u saradnji sa Međunarodnim Centrom za obrazovanje i lični razvoj, jednom...
Praksa za medijatore – Decembar 2022.

Praksa za medijatore – Decembar 2022.

Nakon uspešno sprovedene prve praktične obuke za medijatore, Komora Medijatora Srbije nastavila je program usavršavanja medijatora u sferi stručnog usavršavanja na praktičnom, neposrednom nivou. Obuka je organizovana i ovog puta u konferencijskoj Sali hotela Royal...