Rođendan Komore Medijatora Srbije

Rođendan Komore Medijatora Srbije

Prva godina od osnivanja Komore Medijatora Srbije Sa ponosom vas obaveštavamo da je Komora proslavila svoju prvu godinu postojanja. U ovoj godini postignuti su značajni rezultati upravo zahvaljujući Vama. Ovo je i Vaš rođendan i čestitamo svim našim članovima ovaj...
Specijalizovana obuka – Posredovanje u privrednim sporovima

Specijalizovana obuka – Posredovanje u privrednim sporovima

Prva specijalizovana obuka u 2022. godini održana je u sali hotela Zlatibor Mountain Resort na Zlatiboru. Članovi Komore medijatora Srbije, ali i drugi medijatori zainteresovani za usavršavanje u ovoj sferi, pohađali su obuku u organizaciji: ”Međunarodnog centra za...
Ostvarena saradnja sa Pravnim fakultetom u Kragujevcu

Ostvarena saradnja sa Pravnim fakultetom u Kragujevcu

Obzirom da je jedan od osnovnih ciljeva rada Komore usavršavanje i podizanje nivoa stručnosti, pokrenuta je inicijativa o edukaciji studenata postdiplomskih studija Univerziteta u Kragujevcu. Rezultat je postignut u vidu potpisanog sporazuma sa studentskom...