Ostvarena saradnja sa Pravnim fakultetom u Kragujevcu

Ostvarena saradnja sa Pravnim fakultetom u Kragujevcu

Obzirom da je jedan od osnovnih ciljeva rada Komore usavršavanje i podizanje nivoa stručnosti, pokrenuta je inicijativa o edukaciji studenata postdiplomskih studija Univerziteta u Kragujevcu. Rezultat je postignut u vidu potpisanog sporazuma sa studentskom...